Disclaimer

BLACKBEAR B.V. met KvK-nummer 72489669 (‘blackbear’), heet je welkom op https://blackbear.global/ (‘blackbear.global’). Door onze website en/of het platform te gebruiken stem je in met deze disclaimer. blackbear kan de inhoud van de website en/of het platform en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website en/of het platform is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website en/of het platform voor eigen risico. blackbear zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website en/of het platform zo correct mogelijk te houden, maar wij staan er niet voor in dat onze website en/of het platform altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten en/of achterhaald zijn.

blackbear is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website en/of het platform. Handelingen die je op basis van onze website en/of het platform of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen blackbear en jou tot stand komen.

blackbear controleert de inhoud die gebruikers van de website en/of het platform zelf op onze website en/of het platform plaatsen niet, maar blackbear kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar [email protected].

Je mag onze website en/of het platform gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website en/of het platform. blackbear behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website en/of het platform voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website en/of het platform op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via [email protected] aanvragen.

Wanneer je naar het oordeel van blackbear de op deze website en/of platform van toepassing zijnde voorwaarden schendt of anderszins onrechtmatig handelt tegenover blackbear en/of derden behoudt blackbear zich het recht voor om, zonder nadere vooraankondiging, verdere toegang tot het besloten gedeelte van de website, zijnde het platform, en daarmee de diensten aan jou te ontzeggen.