Een van hun vraagstukken

Verbinden van de  samenleving
Samen met de gemeente hebben we nieuwe doelen gesteld voor de toekomst. De gemeente heeft ons uitgedaagd om binnen onze wijken bij te dragen aan innovatie en verandering. We hebben gezien dat we veel kunnen winnen als we een betere verbinding tussen mensen vinden.

Wij zijn van mening dat mensen nauwer met elkaar in contact moeten staan. Dan kan de overheid een deel van haar maatschappelijke dienstverlening loslaten en zich op andere punten richten. We willen solidariteit, maatschappelijke betrokkenheid vergroten en vooral, om ervoor te zorgen dat mensen die worstelen met hun gezondheid, geen eenzaamheid meer ervaren, of eenzaamheid voorkomen die vaak fysieke problemen veroorzaakt.

Zo kunnen wij we Viva! Zorggroep bijdragen aan het creëren van een meer verbonden samenleving, waar luisteren centraal staat en waar leveren minder belangrijk is. Hierbij streven wij naar een verbonden samenleving te creëren tussen culturen generaties en ontstaan hier onderwerpen bij als:

  • Wat voor soort gemeenschappen moeten worden opgericht?
  • Hoe mensen moeten mensen dit implementeren en welke hulpmiddelen kunnen nuttig zijn?
  • Hoe kan iedereen actief deelnemen aan onze samenleving en vooral hoe kunnen we eenzaamheid voorkomen?