Een van hun vraagstukken

Behouden van de marktpositie dankzij onze medewerkers
In elk bedrijf worstelen werkgevers met werknemers die legitiem of onwettig ziekteverlof hebben. In sommige bedrijven zijn deze verzuimpercentages laag, in andere extreem hoog. Het is altijd moeilijk te beoordelen of iemand wel of niet kan werken. Bedrijven moeten een bepaald ziekte- en verlofbeleid hebben. Het veroorzaakt echter vaak strijd om de juiste aanpak te vinden om dit ziekteverlof aan te pakken en om het zo veel mogelijk te verminderen.

Wij groeien hard en zijn uitgegroeid tot een scale-up met hoge ambities. De resultaten nemen toe maar ook de druk. We doen graag wat nodig is om de leidende partij in onze branche te blijven. Hiervoor geloven we sterk in het welzijn van onze medewerkers. We vragen meer dan ooit van hen. Voor de meeste van onze medewerkers is dit geen probleem maar dit brengt duidelijke vraagstukken binnen de volgende onderwerpen met zich mee:

  • Hoe houden we onze mensen enthousiast en fit?
  • Kunnen we voor zorgen dat mensen zich niet ziek melden?
  • Hoe zorgen we dat we de leidende positie in de markt behouden dankzij gemotiveerde, gedreven en presterende medewerkers?